PLAN KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LESZNIE

   

obowiązujący od 1 września 2016r.

   
                        
 

lekcja

I

 

II

 

III

   
 

PONIEDZIAŁEK

   
 

A

B

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

A

B

C

D

E

F

G

   
 

34

35

 

38

37

47

47

44

45

48

44

 

04

04

19a

19b

19b

19a

48

   

8.00 - 8.45

1.

x

x

 

x

x

 

x

 

WF (ms)

x

WF (ms)

 

x

 

x

x

      

8.55 - 9.40

2.

WF (ms)

WF (ms)

 

x

x

 

x

 

x

x

x

 

x

 

INFO

x

      

9.50 - 10.35

3.

x

x

 

x

j. ang

 

INFO

 

R

WF (ms)

x

 

x

 

x

x

      

10.55 - 11.40

4.

j. ang

x

 

x

x

 

x

 

x

x

R

 

x

 

WF (ms)

x

  

GK

   

11.50 - 12.35

5.

   

R

x

GK

R

 

j. ang

j. ang

x

 

j. ang

x (35)

x

R

  

x (34)

   

12.45 - 13.30

6.

     

R

 

x

GK

    

x

  

x

j. ang

x

   

13.50 - 14.35

7.

     

x

 

WF (ds.)

     

WF (ms)

GK

 

x

R

INFO

   

14.45 - 15.30

8.

     

x

 

INFO

     

x

  

R

x

x

   

15.40 - 16.25

9.

     

INFO

 

x

        

WF (ds.)

WF (ms)

    
  

WTOREK

   
 

34

35

 

38

37

47

47

44

45

48

45

 

04

04

19a

37

19b

19a

38

   

8.00 - 8.45

1.

x

x

   

x

 

x

 

x

j. ang

  

j. ang

 

x

x

x

R

   

8.55 - 9.40

2.

R

x

   

WF (ms)

 

x

 

x

x

  

R

 

x

x

x

x

   

9.50 - 10.35

3.

x

R

   

x

 

j. ang

 

x

x

  

x

 

R

WF (ms)

x

x

   

10.55 - 11.40

4.

x

x

   

x

 

x

 

x

x

  

x

GK

j. ang

x

x

j. ang

   

11.50 - 12.35

5.

x

x

 

GK

 

j. ang

 

x

 

x

x

 

GK

x

 

x

INFO

x

x

   

12.45 - 13.30

6.

GK

GK

 

INFO

x

 

x

GK

x

   

x

 

x

       

13.50 - 14.35

7.

   

x

x

 

x

 

INFO

   

x

GK

j. ang

GK

      

14.45 - 15.30

8.

   

x

x

 

x

 

x

   

WF (ms)

 

WF (ms)

       

15.40 - 16.25

9.

   

WF (ms)

INFO

 

WF (ms)

 

x

   

x

 

x

       
  

ŚRODA

   
 

34

35

 

38

37

47

47

44

45

48

45

 

04

04

19a

19b

19b

19a

48

   

8.00 - 8.45

1.

WF (ms)

x

x

x

 

x

x

WF (ms)

  

x

 

x

x

  

x

   

8.55 - 9.40

2.

x

WF (ms)

x

x

 

x

WF (ms)

R

  

x

 

x

j. ang

  

x

   

9.50 - 10.35

3.

x

x

x

WF (ms)

 

x

R

x

  

INFO

 

x

x

GK

 

x

   

10.55 - 11.40

4.

x

j. ang

j. ang

j. ang

 

x

x

x

GK

 

x

GK

x

WF (ms)

  

x

   

11.50 - 12.35

5.

  

x

R

GK

j. ang

x

x

INFO

 

R

 

j. ang

x

x (35)

GK

WF (ds.)

   

12.45 - 13.30

6.

    

x

GK

 

GK

R

x

 

j. ang

  

x

j. ang

    

13.50 - 14.35

7.

    

R

   

x

x

 

x

  

x

WF (ms)

    

14.45 - 15.30

8.

    

x

   

x

INFO

 

x

  

R

x

    

15.40 - 16.25

9.

    

x

    

x

 

x

   

R

    
  

CZWARTEK

   
 

34

35

 

38

37

47

47

44

45

48

45

 

04

44

19a

19b

19b

19a

38

   

8.00 - 8.45

1.

x

x

 

x

x

   

x

x

x

INFO

  

x

x

x

   

8.55 - 9.40

2.

x

j. ang

 

x

WF (ms)

   

j. ang

j. ang

j. ang

x

  

x

x

x

   

9.50 - 10.35

3.

x

x

 

x

x

   

x

x

x

x

  

x

x

j. ang

   

10.55 - 11.40

4.

x

x

 

x

x

   

x

x

x

x

 

GK

x

x

x

   

11.50 - 12.35

5.

R

 

GK

x

x

 

GK

 

x

R

x

x

 

x (35)

j. ang

x

x

   

12.45 - 13.30

6.

  

R

GK

 

j. ang

x

x

 

GK

  

x

x

      

13.50 - 14.35

7.

  

x

  

x

j. ang

x

    

x

x

 

GK

GK

   

14.45 - 15.30

8.

  

x

  

x

x

x

    

x

x

      

15.40 - 16.25

9.

  

WF (ms)

  

WF (ms)

x

x

    

R

       
  

PIĄTEK

   
 

34

35

 

38

37

37

47

44

45

47

45

 

04

04

48

19b

19b

19a

48

   

8.00 - 8.45

1.

x

x

x

 

x

x

x

x

   

x

R

 

x

x

    

8.55 - 9.40

2.

x

x

x

 

x

x

x

x

   

WF (ms)

x

 

x

x

    

9.50 - 10.35

3.

j. ang

x

x

 

x

x

x

x

   

x

x

 

x

x

    

10.55 - 11.40

4.

x

x

j. ang

GK

x

R

x

x

  

GK

R

x

 

j. ang

x

    

11.50 - 12.35

5.

 

R

x

x (34)

j. ang

x

R

j. ang

GK

GK

 

x

x

 

x

INFO

    

12.45 - 13.30

6.

   

x

 

GK

  

R

x

R

  

x

GK

 

x

   

13.50 - 14.35

7.

   

WF (ms)

    

x

x

x

  

x

  

WF (ms)

   

14.45 - 15.30

8.

   

R

    

WF (ms)

WF (ms)

x

  

INFO

  

x

   

15.40 - 16.25

9.

        

x

x

WF (ms)

  

WF (ms)

  

R

   

INFO - zajęcia komputerowe - sala 28 (II piętro budynku klas IV-VI

   

x - zajęcia edukacji wczesnoszkolnej (z wychowawcą)

   

GK* - zajęcia gimnastyki korekcyjnej (dla dzieci zakwalifikowanych) - rozpoczną się od 12 września (dla klas II i III) i 19 września (dla klas I)

   

R - RELIGIA

   

WF (ds) - WYCH. FIZYCZNE (duża sala gimnastyczna)

   

WF (ms) - WYCH. FIZYCZNE (mała sala gimnastyczna)