• O szkole

    • Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła działalność 1 września 1988 r.

     28 czerwca 1988 r. – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w budynku SP nr 7, inspektor Oświaty i Wychowania przedstawia nauczycielom dyrektora szkoły, mgra Lechosława Tomowiaka oraz jego zastępcę – mgr Ewę Kaźmierczak.

     22 lipca 1988 r. – zakład budowlany LPB oddaje do użytku część budynku, gdzie 1 września rozpoczęły się zajęcia.

     1 września 1988 r. – pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

     1 września 1989 r.  – wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Teresa Matecka.

     1 września 1989 r. powstanie Wojewódzkiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej
     w Lesznie. Stanowisko dyrektora ośrodka obejmuje mgr Ireneusz Matłoka.

     1 września 1990 r. – powołanie na stanowisko wicedyrektora  mgra Krystiana Maćkowiaka.

     13 stycznia 1995 r. – szkoła po raz pierwszy bierze aktywny udział w akcji Jurka Owsiaka –  Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

     27 kwietnia 1995r. – pożegnanie dyrektora mgra Lechosława Tomowiaka oraz wicedyrektor szkoły – mgr Ewy Kaźmierczak.

     5 maja 1995r. – powitanie nowego dyrektora szkoły, mgra Janusza Gościniaka.

     29 lutego 1996 r. – pożegnanie wicedyrektora mgra Krystiana Maćkowiaka.

     1 września 1995 r. –  objęcie stanowiska wicedyrektora szkoły przez mgr Ireneusza Matłokę.

     14 listopada 1997 r. sesja popularno-naukowa z udziałem majora Krzysztofa Handke, wojewody Eugeniusza Matyjasa, córki generała Stefana Roweckiego – Ireny Roweckiej- Mielczarskiej oraz Edmunda Robaczyńskiego – kierownika chóru „Kombatanci”; otwarcie „Izby Pamięci” oraz dwóch pracowni – komputerowej oraz języka angielskiego.

     15 listopada 1997 r. – nadanie Szkole Podstawowej  imienia – gen. dyw. Stefana Roweckiego „ Grota”. W uroczystości uczestniczyła córka generała Irena Rowecka – Mielczarska.

     13 listopada 1998r. – obchody 10 – lecia istnienia i pierwszej rocznicy nadania imienia szkole.

     1 września 1999r. – pożegnanie dyrektora szkoły mgr Janusza Gościniaka.

     1 września 1999 r. – rozpoczęcie roku szkolnego przez nowego dyrektora mgr Ireneusza  Matłokę. Objęcie  stanowiska wicedyrektora przez mgr Mariolę Robaczyńską.

     1 września 1999 r. – w wyniku reformy powstaje sześcioklasowa szkoła podstawowa,
     a budynek szkoły podzielony zostaje na dwie odrębne jednostki edukacyjne.

     13 czerwca 2001r. – otwarcie dwóch nowych boisk do koszykówki.

     24 maja 2002r. – uroczyste otwarcie kącika o nazwie  Ekologiczne Serce Szkoły .

     14 listopada 2003r. – obchody 15 – lecia istnienia szkoły.

     19 grudnia 2003 r. – pożegnanie zastępcy dyrektora mgr Teresy Mateckiej.

     1 września  2004 r. – objęcie stanowiska wicedyrektora przez mgr Monikę Kawczyńską

     7 grudnia 2004r. – zorganizowanie w hali sportowej Trapez „ Sportowej Środy” ,impreza jest zalążkiem pod budowę osiedlowego Centrum Sportowego, które powstanie na bazie szkolnych obiektów sportowych.

     14 grudnia 2005r. – kolejna edycja imprezy sportowej pt. „ Sportowa Środa”.

     25 kwietnia 2007r. – uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego
     oraz placu zabaw dla dzieci; inwestycję sfinansował w całości Urząd Miasta.

      

     4 września 2008r. – inauguracja roku szkolnego połączona z otwarciem Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji.

     19 września 2008r. – jubileusz 20-lecia szkoły połączony z koncertem orkiestry wojskowej. Przekazanie dyrekcji szkoły sztandaru ufundowanego przez rodziców uczniów SP12 .

     1 lutego 2009 r. – powołanie na stanowisko wicedyrektora szkoły mgr Mariusza Kropinskiego

     12 kwietnia 2012r. – wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy w ramach europejskiego projektu „ Cyfrowa Szkoła”.

     2 września 2013 r. – uroczystość 25- lecia szkoły  w auli PWSZ w Lesznie

     1 września 2017 r. – w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów,

      rozpoczęcie roku szkolnego jako ośmioklasowa szkoła z oddziałami gimnazjalnymi.

     22 czerwca 2018 r. – uroczystość 30-lecia szkoły.

     1 września 2019 r. – funkcję wicedyrektora obejmuje mgr Krzysztof Borowski.

     22.09.2022r. – powstaje pracownia do nauki udzielania pierwszej pomocy„Daj szansę”.