• Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

     • Szanowni Państwo,
      w celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 prosimy o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie „Karty zapisu dziecka do świetlicy” oraz „Upoważnienia do odbioru dziecka”.

      Przypominamy, iż osoby, które Państwo upoważnią do odbierania swojego dziecka ze świetlicy, muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie podpisu na „Upoważnieniu do odbioru dziecka”. Prosimy, aby w/w osoby zapoznały się i podpisały „Klauzulę informacyjną dotyczącą RODO”.

      Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy (nie drukować), dostępnym tutaj.

      Wypełniony komplet dokumentów prosimy umieścić w podpisanej kopercie/„koszulce” (imię i nazwisko dziecka, klasa, do której będzie uczęszczać) i złożyć do pojemnika z napisem: „Zapisy dzieci do świetlicy”, który znajduje się w przedsionku wejścia głównego szkoły (B1).

      Termin składania dokumentów do dnia 8 września 2023 r.

      Pliki do pobrania:

      1. Karta zapisu dziecka do świetlicy
      2. Upoważnienia do odbioru dziecka oraz klauzula informacyjna (jeden plik)