• Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

     • Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/2023

      Szanowni Państwo,

      w celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie „Karty zapisu dziecka do świetlicy” oraz „Upoważnienia do odbioru dziecka”.

      Przypominamy, iż osoby, które Państwo upoważnią do odbierania swojego dziecka ze świetlicy, muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie podpisu na „Upoważnieniu do odbioru dziecka”. Prosimy, aby w/w osoby  zapoznały się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą RODO”.

      Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy.

      Wypełniony komplet dokumentów  prosimy umieścić w podpisanej kopercie (imię i nazwisko dziecka, klasa, do której będzie uczęszczać) i złożyć do pojemnika z napisem: „Zapisy do świetlicy”, który znajduje się w holu szkoły.

      Termin składania dokumentów: 8 września 2022 r.